Om mig

Jesper Schlamovitz

Organisationssociolog (cand.scient.soc., Ph.d.)

Om mig

Jeg er organisationssociolog (cand.scient.soc.., Ph.d.) og har i mere end 20 år forsket, undervist og rådgivet organisationer i projektledelse og organisationsudvikling.

Jeg har en særlig forkærlighed for ‘anderledes’ organisationer. F.eks.. organisationer, der virker på tværs af de traditionelle grænser mellem stat, marked og civilsamfund.

Jeg er tilknyttet ekstern lektor ved Institut for organisation, Copenhagen Business School, hvor jeg underviser og vejleder i organisationsanalyse og projektledelse.

Mød mig på LinkedIn…

Min tilgang

Min tilgang tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og projektledelse, der ser disse relationer som processer, hvori der foregår en løbende konstruktion af mening. Dvs. et specifikt fokus på, hvordan organisationen og dens medlemmer fortolker og skaber mening når de arbejder med at løse organisationens opgaver og udfordringer.

Jeg er inspireret af procestænkning (Hernes, 2017), meningsskabelse (Weick, 1995) og praksislæring (Lave & Wenger, 2003/1990). Kort fortalt går det ud på at vende tanke og handling på hovedet og fokusere på processer frem for strukturer.